Εξεταζόμενα Μαθήματα και Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων (ακ. έτος 2019-2020)
Social Media
Δημοσίευση: 30-07-2019 12:16 | Προβολές: 1319
Σημαντική Ημερομηνία: 30-07-2019
[Έληξε]

Εισαγωγή στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Ι.Π. με Κατατακτήριες Εξετάσεις (ακ. έτος 2019-2020) -  Εξεταζόμενα Μαθήματα – Ύλη

 

 • ΤΠ-1001 Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος.
 • ΤΠ-1002 Μαθηματικά Ι.
 • ΤΠ-1003 Γενική Χημεία.

 

 

Ύλη Εξεταζόμενων Μαθημάτων

 

 • Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος (TΠ-1001)
 • Όρια και συνιστώσες του Περιβάλλοντος
 • Οργάνωση της μη ζώσας συνιστώσας.
 • Φυσικοί Νόμοι που διέπουν το Περιβάλλον
 • Οργάνωση της ζώσας συνιστώσας
 • Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα
 • Δομή & Λειτουργία Οικοσυστημάτων
 • Δυναμική πληθυσμών και Οικοσυστημάτων
 • Υδαστικοί Πόροι και Ρύπανσή τους
 • Ρύπανση & Ποιότητα της Ατμόσφαιρας
 • Εναλλακτικές μορφές ενέργειας και περιβάλλον
 • Προτεινόμενα συγγράμματα:
 • “Αρχές περιβαλλοντικών επιστημών”, Χρήστος Α. Τσέκος – Δημήτριος Π. Ματθόπουλος
 • “Εγχειρίδιο Μελέτης του Φυσικού Περιβάλλοντος” Γ. Βαβίζος, Γ. Βεροιόπουλος, Φ. Μπεντάλι Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2008 Σελ. 117 -292

 

 • Μαθηματικά Ι (TΠ-1002)

Συναρτήσεις

 • Μαθηματικός ορισμός συνάρτησης και Φυσική σημασία
 • Οι συναρτήσεις σαν μέσο περιγραφής και πρόβλεψης δυναμικών συστημάτων
 • Τα είδη συναρτήσεων που είναι γνωστά από το Λύκειο (πολυωνυμικές, ρητές, τριγωνομετρικές, εκθετικές, λογαριθμικές) και οι βασικές τους ιδιότητες.

Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις

 • Ορισμός περιοδικής συνάρτησης, περιοδικά φαινόμενα
 • Τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Μελέτη της α sin (ωt + φ) + β και φυσική σημασία των παραμέτρων α, ω, φ, β (πλάτος, περίοδος, κυκλική συχνότητα, φυσική συχνότητα, κυματαριθμός).
 • Βασικές αρχές ανάλυσης Fourier – φάσμα συνάρτησης (μόνο εννοιολογικά).

Μιγαδικοί Αριθμοί

 • Εισαγωγή στους Μιγαδικούς Αριθμούς
 • Πράξεις μιγαδικών αριθμών
 • Μέτρο μιγαδικού αριθμού και διανυσματική παράσταση μιγαδικών
 • Η εξίσωση αx2 + βx + γ = 0 στο ℂ
 • Τριγωνομετρική και εκθετική μορφή μιγαδικών. Θεώρημα De Moivre
 • Ορισμός μιγαδικού αριθμού.

Διαφορικός Λογισμός

 • Ρυθμοί μεταβολής (χωρικοί, χρονικοί), εφαπτόμενη καμπύλης, παράγωγος συνάρτησης μιας μεταβλητής
 • Παράγωγοι βασικών συναρτήσεων, κανόνες παραγώγισης
 • Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης, κανόνας αλυσίδας
 • Διαφορικό συνάρτησης και φυσική έννοια
 • Παράγωγοι ανώτερης τάξης
 • Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών
 • Μερική παράγωγος και υπολογισμός της
 • Μερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης και σύνθετη παράγωγος
 • Μερικό και ολικό διαφορικό συνάρτησης πολλών μεταβλητών και η φυσική του έννοια
 • Προσεγγιστικός – Αριθμητικός Υπολογισμός Παραγώγων μέσω πεπερασμένων διαφορών πρώτης τάξης (προς τα εμπρός, προς τα πίσω και κεντρικές διαφορές)

Ολοκληρωτικός Λογισμός

 • Διαφορικές εξετάσεις και αόριστο ολοκλήρωμα ως προς μια μεταβλητή
 • Ολοκληρώματα βασικών συναρτήσεων ως προς μια μεταβλητή
 • Βασικές ιδιότητες ολοκληρωμάτων
 • Υπολογισμός ολοκληρωμάτων κατά μέρη, κατά παράγοντες, με μετασχηματισμό
 • Εφαρμογή αόριστων ολοκληρωμάτων στην επίλυση των πιο απλών Διαφορικών Εξισώσεων
 • Το ορισμένο ολοκλήρωμα ως μετρητής αλγεβρικού εμβαδού και ως αθροιστής συνεχών μεταβλητών (παραδείγματα από την Φυσική και τη Στατιστική)
 • Ορισμένο ολοκλήρωμα και μέθοδοι υπολογισμού του (κατά μέρη, κατά παράγοντες, με μετασχηματισμό)
 • Διαδοχικά (διπλά) ολοκληρώματα (εισαγωγή και απλά παραδείγματα)
 • Αριθμητικός-προσεγγιστικός υπολογισμός ολοκληρωμάτων με τους κανόνες ορθογωνίου και τραπεζίου

Η Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων

 • Η ανάγκη αναλυτικής περιγραφής παρατηρησιακών δεδομένων και η αρχή της μεθόδου των Ελαχίστων Τετραγώνων (χωρίς αποδείξεις-επιλύσεις)
 • Ελαχιστοτετραγωνική Γραμμική Παρεμβολή (εφαρμογή τυπολογίου για τον προσδιορισμό ευθείας ελαχίστων τετραγώνων)

 

 • Γενική Χημεία(ΤΠ-1003)
 1. Ανόργανη χημική ονοματολογία – Ηλεκτρονικές διαμορφώσεις των ατόμων
 2. Χημικός Δεσμός
 3. Χημεία Διαλυμάτων
 4. Χημική Ισορροπία – Οξέα, Βάσεις, Άλατα
 5. Οξείδωση - Αναγωγή
 6. Βασικά στοιχεία οργανικής χημείας (Ονοματολογία και βασικές αντιδράσεις υδρογονανθράκων και των παραγώγων τους)

Βιβλιογραφία

 • Γενική και Ανόργανη Χημεία, Μ. Λαλιά-Καντούρη και Σ. Παπαστεφάνου, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2012
 • Γενική Χημεία, Ebbing & Gammon, Εκδόσεις Τραυλός, Αθήνα 2002
 • Σημειώσεις διαθέσιμες στο eclass

Επιστροφή
<< <
Οκτώβριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 26-10-2020
Έκδοση κάρτας λεωφορείου για πρωτοετείς
Έναρξη: 05-10-2020 |Λήξη: 31-10-2020
[Σε Εξέλιξη]
Εργαστηριακά τμήματα πρωτοετών φοιτητών
Έναρξη: 05-10-2020 |Λήξη: 05-02-2021
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
Εξ' αποστάσεως διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων
Έναρξη: 05-10-2020 |Λήξη: 31-10-2020
[Σε Εξέλιξη]