Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία

Social Media
Δημοσίευση: 23-01-2022 14:25 | Προβολές: 417
image

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου για την πραγματοποίηση της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου του ακαδ. έτους 2021-2022 και τις ισχύουσες διατάξεις, η συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία εντός των χώρων του Ιδρύματος πραγματοποιείται υποχρεωτικά κατόπιν επίδειξης ενός εκ των κάτωθι εν ισχύ πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων:

  • πιστοποιητικού εμβολιασμού,
  • πιστοποιητικού νόσησης,
  • βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου,
  • εξέτασης PCR έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή εξέτασης rapid test έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

 

Επιπροσθέτως, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή, ενώ συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

 

Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση στυλό και λοιπού υλικού που μπορεί να είναι απαραίτητο για τις ανάγκες μιας εξέτασης.

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που νοσούν με λοίμωξη COVID-19, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων. Για αυτές αποκλειστικά τις περιπτώσεις φοιτητών/φοιτητριών, οι διδάσκοντες θα ορίσουν νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης, η οποία δύναται να ορισθεί έως και μία εβδομάδα μετά την λήξη της εξεταστικής περιόδου, ήτοι έως τις 18 Φεβρουαρίου 2022.

 

Δεδομένου ότι η βεβαίωση περί υποχρεωτικής απομόνωσης των ανωτέρω περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας edupass, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζονται στο με αρ. πρωτ. 4714/Ζ1/14.01.2022 έγγραφο του υφυπουργού παιδείας και θρησκευμάτων, οι φοιτητές/φοιτήτριες που νοσούν με λοίμωξη COVID-19 καλούνται να:

  • μεριμνήσουν για την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου στο σύστημα edupass,
  • ενημερώσουν χωρίς καθυστέρηση τον Υπεύθυνο Διαχείρισης COVID-19 του Τμήματος, με ηλεκτρονικό μήνυμα (αναφέροντας ονοματεπώνυμο, έτος σπουδών, διεύθυνση, σύντομο ιστορικό και τηλέφωνο επικοινωνίας),
  • έρθουν σε άμεση επικοινωνία με τους διδάσκοντες ώστε να ορίσουν νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ionio.gr/gr/news/23224/

Πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων: https://ionio.gr/gr/news/15329/

Υπεύθυνοι Διαχείρισης COVID-19: https://ionio.gr/gr/news/15330/


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας