Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ: 28-09-2021 14:00. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ είναι 30

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://envi.ionio.gr/n-tees/enroll/ στην οποία θα χρειαστεί να επισυνάψουν:

1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πρόσφατη φωτογραφία που στο όνομα του αρχείου να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

3. Τίτλους σπουδών (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών για τελειόφοιτους) συνοδευόμενους από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών (Transcript of Records) των προπτυχιακών τους σπουδών.

5. Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον καλής γνώσης Αγγλικών (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

7. Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ (και της συγκεκριμένης ειδίκευσης ή ειδικεύσεων).

8. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

9. Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών κ.ο.κ.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ζάκυνθος, ΤΚ 29100
Τηλ.: 26950-21050
e-mail: secr_envi@ionio.gr
URL: envi.ionio.gr


ΤΜΗΜΑ TΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
URL: avarts.ionio.gr


Ionio       envi       avarts       n-tees