Γραμματεία
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Περιβάλλοντος - Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας
ΔΠΜΣ «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς»
Μινώτου Γιαννοπούλου - Παναγούλα
29100 Ζάκυνθος

Τηλ.: 26950 21051 (Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00-13:00)

Email: preservmaster@ionio.gr

Ενημέρωση: 29-12-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας