gr  pdf.png  ΦΕΚ Ίδρυσης
Mέγεθος: 162.49 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Κανονισμός Λειτουργίας
Mέγεθος: 466.62 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΦΕΚ Τροποποίησης Απόφασης Ίδρυσης
Mέγεθος: 137.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», (Α΄ 31).
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως του άρθρου 32 και της παρ. 2α του άρθρου 85.
3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄  114)» και γ)  227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.
8. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).
9. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 677) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
10. Την υπό στοιχεία Ι.Π.: 5136/13.10.2020 απόφαση, που αφορά στην 2η Ανασυγκρότηση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ακαδ. έτους 2020-2021.
11. Τα αποσπάσματα πρακτικών της 5ης και 10ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, στις 25.2.2020 και 13.5.2020, αντίστοιχα.
12. Τα αποσπάσματα πρακτικών της 9ης και 12ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στις 29.4.2020 και 17.6.2020, αντίστοιχα.
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (υπ’ αρ. 9η/14.7.2020 συνεδρίαση).
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (υπ’ αρ. 23η/28.7.2020 συνεδρίαση).
15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος και Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
16. Το υπ’ αρ. 1672/14.11.2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
17. Το υπ’ αρ. πρωτ. Ι.Π.: 4101/18.8.2020 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε στο ΥΠΑΙΘ η υπ’ αρ. πρωτ. Ι.Π.: 4100/18.8.2020 απόφαση της Συγκλήτου, που αφορά στην έγκριση για την ίδρυση του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως σήμερα ισχύει.
18. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφασίζει:
την ίδρυση, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, του
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο: «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» (Preservation & Management of Cultural Heritage) του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος, ως συντονίζοντος Τμήματος και συμμετέχοντος του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.


Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνεται το πλήρες κείμενο του ΦΕΚ Ίδρυσης του
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο: «Διατήρηση & Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς» (Preservation & Management of Cultural Heritage).

Ενημέρωση: 29-12-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας