logo
ENGLISH
Προκήρυξη
page image

Ιστοχώρος ΔΠΜΣ: https://envi.ionio.gr/n-tees/

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων: https://envi.ionio.gr/n-tees/enroll/
Προθεσμία υποβολής: 15 Ιουνίου 2023 -15 Σεπτεμβρίου, 14:00

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)

«Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Τα Τμήματα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος και Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσουν για το ακαδ. έτος 2023-2024 το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (New Technologies in Environmental Education and Sustainable Development), το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 18/29-05-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3610/29.08.2020, τ. Β’).

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (στα αγγλικά: New Technologies in Environmental Education and Sustainable Development). Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, και δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης στους/στις υποψηφίους/ες προς ένταξη.

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 είναι 30.

Αντικείμενο του Προγράμματος

Το ΔΠΜΣ στις “Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη” στοχεύει στην προώθηση των πρακτικών εφαρμογών των σύγχρονων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση Δημιουργικών Τεχνολογιών για την απόδοση του εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, αλλά, και σε ένα περισσότερο σύνθετο επίπεδο, στη δυνατότητα δημιουργικής έκφρασης επί περιβαλλοντικών θεμάτων μέσω των σύγχρονων μορφών ψηφιακής τέχνης.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδίκευσης στη διαθεματική επιστημονική περιοχή που προκύπτει από την τομή των επιστημονικών πεδίων του Περιβάλλοντος, της Εκπαίδευσης, των Νέων και Δημιουργικών Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών, αλλά και της Ψηφιακής Τέχνης, και βασικός στόχος είναι η μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης και η ανάπτυξη τυπικών και δημιουργικών δεξιοτήτων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ενισχύουν τη διάδοση της αειφόρου ανάπτυξης και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ είναι διαρθρωμένο σε τρία εξάμηνα και περιλαμβάνει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα την παρακολούθηση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και κατά το τρίτο εξάμηνο την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων συνίσταται στον συνδυασμό θεωρητικής παρουσίασης εννοιών και καθοδηγούμενου ερευνητικού/ καλλιτεχνικού έργου με τη μορφή εκπόνησης ατομικών ή ομαδικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται επιβλεπόμενο ατομικό ερευνητικό έργο που ολοκληρώνεται με την συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην αγγλική γλώσσα.

Οι διδασκόμενες Εκπαιδευτικές Ενότητες είναι εξαμηνιαίες και περιλαμβάνουν συνδυασμό διδασκαλίας (μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων) και εκπόνησης ερευνητικής εργασίας. Οι ανωτέρω εργασίες αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο 50% του διδακτικού έργου της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Ενότητας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, με κάποια μέρη της διδασκαλίας να δύναται να πραγματοποιηθούν και στην αγγλική (π.χ. στην περίπτωση προσκεκλημένων διδασκόντων από το εξωτερικό). Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων πραγματοποιείται 100%  εξ αποστάσεως. Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι διαθέσιμη ειδική πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ειδικά για το ερευνητικό σκέλος των εκπαιδευτικών ενοτήτων, η υλοποίησή του πραγματοποιείται από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, υπό την διαρκή επίβλεψη των αντίστοιχων διδασκόντων, οι οποίοι παρακολουθούν την πρόοδο της υλοποίησης σε συγκεκριμένες ομαδικές ή ατομικές εκπαιδευτικές συνεδρίες (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως).

Ο τρόπος εξέτασης σε κάθε Eκπαιδευτική Eνότητα (γραπτή, προφορική, με εργασία/ εργασίες) ανακοινώνεται στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου.

Υποβολή Αιτήσεων

Στο ΔΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, καθώς επίσης και κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών, στα ακόλουθα αντικείμενα:

α)         Περιβαλλοντικές Επιστήμες (π.χ. πτυχιούχοι τμημάτων Περιβάλλοντος, Γεωτεχνικών),

β)         Θετικές Επιστήμες (π.χ. πτυχιούχοι τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Πληροφορικής και Πολυτεχνικών Σχολών), 

γ)         Πολιτισμικό Περιβάλλον (π.χ. πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Οπτικοακουστικών Τεχνών, Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας),

δ)         Περιβαλλοντική Επικοινωνία (π.χ. πτυχιούχοι τμημάτων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας),

ε)         Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη (π.χ. πτυχιούχοι τμημάτων Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικής Επιστήμης, Τουριστικών Σπουδών).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι/ες των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι/ες, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΔΠΜΣ μόνο αν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις  ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση https://envi.ionio.gr/n-tees/enroll/ επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά, από τις 15/6/2023 μέχρι και τις 31-8-2023 στις 14:00. Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και όσο υπάρχουν κενές θέσεις. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας μέσω της ιστοσελίδας
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ιας.
  4. Τίτλους σπουδών συνοδευόμενους από βεβαίωση τόπου σπουδών μόνο για την περίπτωση τίτλων σπουδών που έχουν απονεμηθεί από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία απονέμουν τίτλους που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και περιλαμβάνονται στον οικείο κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (https://www.doatap.gr/anagnorish/katalogos-allodapon-idrymaton-pou-aponemoun-titlous-spoudon-stin-ellada/). Δεν απαιτείται πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε ιδρύματα του εξωτερικού εφόσον αυτά περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/). Τελειόφοιτοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών με την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους και βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
  1. Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ (και της συγκεκριμένης ειδίκευσης ή ειδικεύσεων).
  4. Δύο (2), τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
  5. Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως εργασιακή εμπειρία, φάκελος καλλιτεχνικών έργων, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών κ.ο.κ.

Όταν γίνει η έγκριση της υποψηφιότητας τα δικαιολογητικά στέλνονται στη διεύθυνση:

Γραμματεία ΔΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Τμήμα Περιβάλλοντος - Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μινώτου Γιαννοπούλου 26, Παναγούλα

29100 Ζάκυνθος

με την ένδειξη "Υποψηφιότητα για το ΔΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»- Υπόψιν κ. Μποτώνη Αθανασίου”.

Aξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και όσο υπάρχουν κενές θέσεις. Ενδεχομένως  οι αιτούσες/αιτούντες να κληθούν σε συνέντευξη. Η συνέντευξη με τους/τις υποψηφίους/ιες στο ΔΠΜΣ "Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη", αν απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, με τηλεδιάσκεψη. Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση των υποψηφίων, η οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ (https://envi.ionio.gr/n-tees/gr/). Τα ονόματα των επιτυχουσών/επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα των δύο Τμημάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ, ενώ οι επιλεγείσες/επιλεγέντες θα ενημερωθούν και κατ’ ιδίαν (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά).

Τέλη – Υποτροφίες Αριστείας

Η παρακολούθηση του ΔΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τελών φοίτησης από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες συνολικού ύψους 2.600,00 €. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται είτε εφάπαξ, με την ολοκλήρωση της εγγραφής των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα, είτε τμηματικά ως εξής:

α) Ποσό ίσο προς 500,00€ καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο ΔΠΜΣ.

β) Ποσό ίσο προς 400,00€ καταβάλλεται το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του 1ου εξαμήνου σπουδών.

γ) Ποσό ίσο προς 400,00€ καταβάλλεται το αργότερο μέχρι δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του 2ου εξαμήνου σπουδών.

δ) Ποσό ίσο προς 500,00€ καταβάλλεται το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του 2ου εξαμήνου σπουδών.

ε) Ποσό ίσο προς 800€ καταβάλλεται εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη του 3ου εξαμήνου σπουδών. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο των σπουδών, το μέρος των τελών το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Ποσοστό έως 30% κατά μέγιστο των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 86 του Ν. 4957/2022. Επιπροσθέτως, κατά το 1ο και 2ο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών προβλέπεται δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας υπό την μορφή της απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής τελών φοίτησης του επόμενου εξαμήνου (ήτοι συνολικού ύψους 800,00 ευρώ). Η απαλλαγή αυτή θα δοθεί στον/στην μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια που επέτυχε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των φοιτητών/τριών του ιδίου κύκλου κατά την διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση όλων των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων των εξαμήνων αναφοράς. Οι επιτυχόντες υπότροφοι και οι φοιτητές/τριες που απαλλάσσονται της καταβολής τελών φοίτησης θα κληθούν κατά τη διάρκεια των εξαμήνων φοίτησης να παράσχουν εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο στα Τμήματα Περιβάλλοντος ή/και Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (https://envi.ionio.gr/n-tees/gr/) ή στη Γραμματεία του Προγράμματος (Γραμματεία Μεταπτυχιακού «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», Τμήμα Περιβάλλοντος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τηλ. 2695021051, e-mail: ntees@ionio.gr).

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Καθηγήτρια Αικατερίνη Καμπάση

Ενημέρωση: 29-12-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας