Α΄ Εξάμηνο
Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
PCH101Δημόσια Αρχαιολογία και Πολιτισμική Κληρονομιά5
PCH102Ζητήματα Διαχείρισης Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς5
PCH103Προληπτική Συντήρηση Πολιτισμικών Τεκμηρίων5
PCH104Ειδικά Θέματα Διατήρησης Ανόργανων Υλικών5
PCH105Σύγχρονες Επιστημονικές Μέθοδοι Tαυτοποίησης και Χρονολόγησης Υλικών5
PCH106Προστασία και ανάδειξη πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος5
PCH107Πολιτισμικό Management και Νομοθεσία5
PCH108Επίδραση κλιματικών αλλαγών σε τέχνεργα και μνημεία5
Β΄ Εξάμηνο
Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
PCH201Ειδικά θέματα διατήρησης οργανικών υλικών5
PCH202Πολιτιστική κληρονομιά στην ψηφιακή εποχή5
PCH203Μουσειολογία και ανάδειξη πολιτισμικού αγαθού5
PCH204Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης Πολιτισμικών Δεδομένων5
PCH205Χαρτογράφηση πολιτισμικού τοπίου5
PCH2063D τεχνολογίες στην πολιτισμική κληρονομιά5
PCH207Έλεγχος επιπτώσεων μικροβιολογικών παραμέτρων στα έργα τέχνης5
PCH208Πολιτισμικός Τουρισμός5
Γ΄ Εξάμηνο
Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
PCH300Πρακτική Άσκηση0
PCH301Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας30
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας