Τμήμα Περιβάλλοντος: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μηχανική με έμφαση στις διεργασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»
Social Media
Δημοσίευση: 24-06-2020 13:47 | Προβολές: 1162
Έναρξη: 25-06-2020 |Λήξη: 24-07-2020
[Σε Εξέλιξη]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 524.04 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μια (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μηχανική με έμφαση στις διεργασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων» στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος, του Ιονίου Πανεπιστημίου.

«Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ερευνητική δραστηριότητα που να εμπίπτει στη Μηχανική Περιβάλλοντος με εφαρμογές στις μεθόδους επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, στους μηχανισμούς μεταφοράς και αλληλεπίδρασης ρυπαντικών παραγόντων σε υδατικά ή/και εδαφικά ή/και αέρια συστήματα, στην αξιολόγηση παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξη μικροοργανισμών κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, στον έλεγχο λυμάτων και νερού, στην εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης της απόδοσης των συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τόσο σε πειραματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο θεωρητικής μελέτης αναλυτικών λύσεων που διέπουν φαινόμενα μεταφοράς μάζας και θερμότητας».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 14-07-2020
Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής στις εξ΄αποστάσεως εξετάσεις
Έναρξη: 17-06-2020 |Λήξη: 20-07-2020
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    Δήλωση συμμετοχής
Mέγεθος: 27.6 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Tools for ecosystem services quantification and valuation
Έναρξη: 25-05-2020 |Λήξη: 31-07-2020
[Σε Εξέλιξη]
Special Issue "Linked Data for Cultural Heritage"
Έναρξη: 25-05-2020 |Λήξη: 31-07-2020
[Σε Εξέλιξη]