Εργαστήριο Φυσικής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Βιολογίας
    ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου
Mέγεθος: 164.68 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Εργαστήριο «Φυσικής Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Περιβαλλοντικής Βιολογίας», υπό τον διακριτικό τίτλο «Ε.Φ.Εν.Βι.», ιδρύθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με το ΦΕΚ 2669/1-7-2020 τεύχος Β'. Το Εργαστήριο καλύπτει διδακτικές ανάγκες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην αριστεία, καθώς και η υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα της Φυσικής Περιβάλλοντος με έμφαση στις Γεωφυσικές διεργασίες και την Κλιματική μεταβλητότητα, της Ενέργειας με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές, και της Περιβαλλοντικής Βιολογίας με έμφαση στις αλληλεπιδράσεις αβιοτικών παραγόντων και ζώσας ύλης, μέσω της θεωρητικής μελέτης αλλά και της χρήσης επιστημονικού εργαστηριακού εξοπλισμού, υπολογιστικών τεχνικών, και νέων τεχνολογιών σε θέματα που αφορούν στο Περιβάλλον προάγεται η αποστολή του Εργαστηρίου τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Επιπλέον στους βασικούς σκοπούς του Ε.Φ.Εν.Βι. εντάσσονται η παρακολούθηση, καταγραφή, και μελέτη της εξέλιξης βασικών περιβαλλοντικών δεικτών και διεργασιών που εμπίπτουν στους γνωστικούς τομείς της Φυσικής Περιβάλλοντος (κυρίως ατμοσφαιρικών, ωκεάνιων, κλιματικών, και γεωφυσικών διεργασιών), της Ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών), και της Περιβαλλοντικής Βιολογίας,, κατά κύριο λόγο στον ευρύτερο χώρο του Ιονίου.

 

<< <
Αύγουστος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 09-08-2020