en
Εργαστήριο Χημείας και Προστασίας Περιβάλλοντος
gr  pdf.png  ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου
Mέγεθος: 160.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΦΕΚ Εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου
Mέγεθος: 174.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Ερευνητικό Εργαστήριο «ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΧΗ.Π.ΠΕΡ.» ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 4624 / Τεύχος Β / 21 Οκτωβρίου 2020.

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην αριστεία, καθώς και η υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα της επιστήμης της χημείας και της προστασίας του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Μέσω της θεωρητικής μελέτης αλλά και της εφαρμοσμένης χρήσης τεχνολογιών σε θέματα ελέγχου ποιότητας και προστασίας του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος προάγεται η αποστολή του εργαστηρίου τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τ.Π., καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του.
 2. Την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης και θερινών σχολείων.
 3. Τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας μέσω σύγχρονων εγκαταστάσεων, ειδικού εξοπλισμού και χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
 4. Την εξοικείωση και πρακτική άσκηση των φοιτητών στα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους της περιβαλλοντικής χημείας, περιβαλλοντικής προστασίας, διατήρησης και τεχνολογίας.
 5. Την υλοποίηση έρευνας σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του, η οποία θα οδηγήσει σε δημοσίευση επιστημονικών εργασιών και έκδοση εξειδικευμένων επιστημονικών συγγραμμάτων/εντύπων καθώς και την υποστήριξη της εκπόνησης μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών μελετών – ερευνών.
 6. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
 7. Τη συμμετοχή και την αποτελεσματική αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης έρευνας.
 8. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, ειδικών τευχών σε επιστημονικά περιοδικά και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 9. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Το Εργαστήριο ΧΗ.Π.ΠΕΡ., εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Χημείας και Προστασίας του Περιβάλλοντος με κύρια γνωστικά αντικείμενα:

 • Έλεγχος ρύπανσης υδάτων, εδάφους και αέρα.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
 • Γεωχημικές και Βιογεωχημικές διεργασίες σε ιζήματα, εδάφη, υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Φυσικοχημικές και βιοφυσικές διεργασίες στα ύδατα και στην ατμόσφαιρα.
 • Παλαιοκλιματικές και παλαιοπεριβαλλοντικές μεταβολές.
 • Εφαρμογές διαχείρισης στερεών, υγρών και αέριων ρύπων.
 • Σύνθεση και περιβαλλοντικές εφαρμογές υλικών.
 • Ποιότητα πόσιμου νερού.
 • Συντήρηση και Διατήρηση Μνημείων και Έργων Τέχνης.
 • Προληπτική συντήρηση οργανικών και ανόργανων τέχνεργων.
 • Ψηφιοποίηση συλλογών και έργων τέχνης.
 • Χημεία τροφίμων.
 • Πράσινη Χημεία.
 • Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου δεν περιορίζονται μόνο στα παραπάνω επιστημονικά πεδία αλλά δύναται να εμπλουτιστούν με νέα συναφή και καινοτόμα αντικείμενα έρευνας που θα προκύψουν μετά από νέες συνεργασίες, χρηματοδοτήσεις και υλοποιήσεις εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές του Τ.Π. που είναι οι εξής:

 1. Δρ. Διονύσιος Κουλουγλιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία με έμφαση στα Βιολογικά Συστήματα» - Διευθυντής Εργαστηρίου.

https://envi.ionio.gr/gr/department/staff/509-koulougliotis/

 1. Δρ. Αδαμαντία Καμπιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Χημεία – Τοξικά Απόβλητα - Προστασία Περιβάλλοντος».

https://envi.ionio.gr/gr/department/staff/512-kampioti/

 1. Δρ. Διονύσιος Παναγιωτάρας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Γεωχημικές Διεργασίες και Εφαρμογές Διαχείρισης Ρύπων».

https://envi.ionio.gr/gr/department/staff/590-panagiotaras/

 1. Δρ. Χρήστος Καρύδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Προληπτική Συντήρηση Οργανικών Έργων Τέχνης».

https://envi.ionio.gr/gr/department/staff/517-karydis/

Ενημέρωση: 02-11-2020
<< <
Μάιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 17-05-2022
Προσεχώς
Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie-Bruxelles International του Βελγίου για online σεμινάρια γαλλικής γλώσσας
Σημαντική Ημερομηνία: 20-05-2022
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
fr  pdf.png  ULB.2022
Mέγεθος: 532.71 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
fr  pdf.png  UCL.2022
Mέγεθος: 535.24 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
fr  pdf.png  ULG.2022
Mέγεθος: 532.84 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
fr  pdf.png  UMONS.2022
Mέγεθος: 620.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
fr  doc.png  Formulaire de candidature bourses d'ete 2022
Mέγεθος: 175.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  Προκήρυξη
Mέγεθος: 112.62 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας