Ερευνητικά Προγράμματα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

  • Έργο ΕΣΠΑ 2014-2020: ΛΑΕΡΤΗΣ - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (MIS: 5010951)

Υποέργο 2: Τρέχουσες Μετεωρολογικές Συνθήκες, Κλιματική Μεταβλητότητα, και Εκτίμηση Κινδύνου Δασικής Πυρκαγιάς στα Επτάνησα.

Διάρκεια: 2019-2021.

Θεματικός Στόχος: 05: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων

Ειδικός Στόχος: 05.α.1: Πρόληψη κινδύνων και μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή που σχετίζονται με πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα πυρκαγιών

Interreg IPA Cross-Border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”

  • Έργο: Crimate-Smart Coastal Practices for Blue governance (Blue Coast)

Διάρκεια: 2018-2020

Ιστοσελίδα: www.bluecoast-cbc.eu

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

  • Έργο: ΒΙΟΝ_ΜΝΗΜΕΣ»: ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ: Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα, με στόχο τη Διατήρηση/Διαχείριση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υπαίθρου των Ιονίων Νήσων»

Διάρκεια: 2019-2021

Ιστοσελίδα: Υπό κατασκευή.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

  • Έργο: Ανάδειξη ευεργετικών ιδιοτήτων της, παραγωγή νέων προϊόντων και αξιοποίηση παραπροϊόντων, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας», κωδικό ΜΙS 5006880,

Διάρκεια: 2017-2019

Ιστοσελίδα: http://zantecure.teiion.gr/


Ολοκληρωμένα

European Territorial Cooperation Programme Interreg IV

Έργο: DEMSNIISI (Development of an Environmental-Meteorological Stations Network on the Ionian Islands and Southern Italy), MIS 902016

Διάρκεια: 2012-2015.

Ιστοσελίδα: http://ionianweather.gr

<< <
Ιούλιος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 13-07-2020
Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής στις εξ΄αποστάσεως εξετάσεις
Έναρξη: 17-06-2020 |Λήξη: 20-07-2020
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
    Δήλωση συμμετοχής
Mέγεθος: 27.6 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Tools for ecosystem services quantification and valuation
Έναρξη: 25-05-2020 |Λήξη: 31-07-2020
[Σε Εξέλιξη]
Special Issue "Linked Data for Cultural Heritage"
Έναρξη: 25-05-2020 |Λήξη: 31-07-2020
[Σε Εξέλιξη]