en

Προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών Εργασιών για φοιτητές/τριες του Τμήματος Περιβάλλοντος ακ. έτους 2023-2024

ShareThis
Δημοσίευση: 05-10-2023 09:05 | Προβολές: 449
Έναρξη: 05-10-2023 |Λήξη: 20-10-2023
[Έληξε]
gr  doc.png  Αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας
Mέγεθος: 94.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Oι φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος Ζ' εξαμήνου και άνω, που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία το τρέχον ακαδ. έτος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 160 ECTS και έχουν δηλώσει την πτυχιακή εργασία στις δηλώσεις μαθημάτων εαρ. εξαμήνου, δύνανται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τ.Π. αίτηση-δήλωση ανάληψης π.ε. (επισυνάπτεται), ως τις 20/10/2023, δηλώνοντας κάποιο από τα παρακάτω προτεινόμενα θέματα:

Θέματα ανά εισηγητή (αλφαβητικά):

Εισηγητής: Π. Αποστολόπουλος

1) «Κοινωνική αξιολόγηση της προοπτικής εξόρυξης υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου - Social evaluation of the prospect of hydrocarbon extraction in the wider area of the Western Peloponnese» (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

2) «Ποσοτική μελέτη δεικτών τρωτότητας μέσω και τηλεσκοπικών μεθόδων στο νησί της Ζακύνθου - Quantitative study of vulnerability indicators using also telescopic methods in the Island of Zakynthos (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

3) Ανάπτυξη και κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή της Πτολεμαΐδας - Development and construction of photovoltaic park in the area of Ptolemaida (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

Εισηγητής: Ν. Αραβαντινος-Ζαφείρης

1) «Εφαρμογές ελαστικών μεταϋλικών σε τεχνολογίες συλλογής ενέργειας - Applications of elastic metamaterials in energy harvesting technologies» (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

2) «Οι εφαρμογές και η σημασία της τεχνητής δομής των αναβαθμίδων - The applications and importance of the artificial structure of terraced slopes» (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

Εισηγητής: Β. Γεροβασιλείου

1) «Ανακαλύπτοντας τη θαλάσσια βιοποικιλότητα μέσω μουσειακών συλλογών: το παράδειγμα του Μουσείου Χέλμη Φυσικής Ιστορίας στη Ζάκυνθο - Documenting marine biodiversity through museum collections: the case of Helmi’s Natural History Museum of Zakynthos» (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

2) «Παρακολούθηση προστατευόμενων, αλλόχθονων και οικολογικά σημαντικών βενθικών ειδών και ιχθυοπανίδας στην παράκτια ζώνη της Ζακύνθου - Monitoring protected, non-indigenous and ecologically important benthic species and fish fauna in coastal waters of Zakynthos» (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

Εισηγητής: Α. Καλημέρης

1) «Πτυχιακή στο θεματικό πεδίο της Μετεωρολογίας με αντικείμενο την συλλογή, επεξεργασία, και ανάλυση Μετεωρολογικών δεδομένων - Meteorology: data acquisition, process, and analysis» (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

2) «Πτυχιακή στο θεματικό πεδίο της Ωκεανογραφίας με αντικείμενο την κυκλοφορία της Μεσογείου - Oceanography: Mediterranean circulation» (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

3) «Πτυχιακή στο θεματικό πεδίο των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με αντικείμενο την φασματική ανάλυση περιβαλλοντικών χρονοσειρών - Applied Mathematics: spectral analysis of environmental time series» (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

Εισηγήτρια: Αικ. Καμπάση

1) «MIT App Inventor: Γνωρίζοντας τους αιωνόβιους ελαιώνες» (2 φοιτητές / φοιτήτριες)

Εισηγητής: Α. Κυρίτσης

1) «Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των Δημόσιων Αστικών Λεωφορείων, με την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων επί των οροφών τους - Enhancement of the environmental footprint of Public Urban Βuses through the installation of Photovoltaic (PV) systems on their roofs» (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

2) «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ενεργειακής παραγωγής ενός Φ/Β σταθμού - Monitoring and Evaluation of the Energy Production of a Photovoltaic Station » (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

3) «Αποτύπωση της εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β σταθμών στις περιφέρειες της Ελλάδα και εκτίμηση της ενεργειακής τους παραγωγής - Assessment of the installed capacity of photovoltaic stations in Greece regions and estimation of their energy production» (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

4) «Αποτύπωση της εγκατεστημένης ισχύος αιολικών πάρκων στις περιφέρειες της Ελλάδα και εκτίμηση της ενεργειακής τους παραγωγής - Assessment of the installed capacity of wind farms in Greece regions and estimation of their energy production» (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

 Εισηγητής: Α. Μαρτίνης 

1) «Πυρκαγιές και βιοποικιλότητα: ο ρόλος των πολιτών στην προστασία και στη μείωση των καταστροφών (citizen sciences)»  (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

2) «Η ανάδειξη των αρχέγονων μνημειακών δένδρων στο Ιόνιο και η σύνδεσή τους με την αειφόρο ανάπτυξη» (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

3) «Βιώσιμες πόλεις: Διερεύνηση της γνώμης και στάσης της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών, σχετικά με το βαθμό υλοποίησης των στόχων της Αειφορίας» (1 φοιτητής / φοιτήτρια)

Εισηγητής: Δ. Παναγιωτάρας

1) «Επίδραση οργανικών ρυπαντών σε καλλιεργήσιμα εδάφη» (1-2 φοιτητές / φοιτήτριες)

2) «Επίδραση ανόργανων ρυπαντών σε υπόγεια ύδατα» (1-2 φοιτητές / φοιτήτριες)

3) «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από κτηνοτροφικές δραστηριότητες» (1-2 φοιτητές / φοιτήτριες)

Εισηγήτρια: Α. Πεταλά

1) «Διάσπαση φαρμακευτικών ουσιών στο νερό με τη χρήση προχωρημένων διεργασιών οξείδωσης - Pharmaceuticals degradation in water using advanced oxidation processes» (1-2 φοιτητές / φοιτήτριες)

2) «Φωτοκαταλυτική αποδόμηση μικρορύπων στο νερό - Photocatalytic degradation of micropollutants in water» (1-2 φοιτητές / φοιτήτριες)


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας