Πρόγραμμα Σπουδών
    Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Περιβάλλοντος
Mέγεθος: 162.77 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Τίτλος Μαθήματος Θεωρία Εργαστήριο Ασκήσεις
Πράξης
Σύνολο
Ωρών
Π.Μ. ECTS
Θεωρίας
Π.Μ. ECTS
Εργαστηρίου
Σύνολο Π.Μ.
ECTS
Τύπος
Μαθήματος
Α' Εξάμηνο
Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος 4     4 5   5 Υποχρεωτικό
Μαθηματικά Ι 5     5 6   6 Υποχρεωτικό
Γενική Χημεία 4 3   7 5 2 7 Υποχρεωτικό
Βιολογία 3     3 4   4 Υποχρεωτικό
Γεωλογία 3     3 4   4 Υποχρεωτικό
Βάσεις Δεδομένων 2 2   4 3 1 4 Υποχρεωτικό
ΣΥΝΟΛΑ 21 5 0 26 27 3 30  
 
Β' Εξάμηνο
Γενική Οικολογία 2   2 4 4   4 Υποχρεωτικό
Μαθηματικά ΙΙ 4     4 5   5 Υποχρεωτικό
Βιολογία και Διαχείριση Άγριας
Πανίδας
3     3 4   4 Υποχρεωτικό
Φυσική Ι 4     4 5   5 Υποχρεωτικό
Στατιστική 3     3 4   4 Υποχρεωτικό
Επιστημονικό Λογισμικό 2 2   4 3 1 4 Υποχρεωτικό
Οικονομία και Περιβάλλον Ι 3     3 4   4 Υποχρεωτικό
ΣΥΝΟΛΑ 21 2 2 25 29 1 30  
 
Γ' Εξάμηνο
Ρευστομηχανική Περιβάλλοντος 4   2 6 6   6 Υποχρεωτικό
Φυσική ΙΙ 4 2   6 5 1 6 Υποχρεωτικό
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 2 3   5 2 2 4 Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στη Χημεία Περιβάλλοντος 3 3   6 4 2 6 Υποχρεωτικό
Οργανική Χημεία 4     4 4   4 Υποχρεωτικό
Προγραμματισμός Ι 2 2   4 3 1 4 Υποχρεωτικό
ΣΥΝΟΛΑ 19 10 2 31 24 6 30  
 
Δ' Εξάμηνο
Μετεωρολογία-Κλιματολογία 4     4 5   5 Υποχρεωτικό
Περιβαλλοντική Ανάλυση 3 3   6 3 2 5 Υποχρεωτικό
Θερμοδυναμική 5     5 6   6 Υποχρεωτικό
Μηχανική Περιβάλλοντος 4   2 6 5   5 Υποχρεωτικό
Χερσαία Οικοσυστήματα 3   2 5 5   5 Υποχρεωτικό
Προγραμματισμός ΙΙ 2 2   4 3 1 4 Υποχρεωτικό
ΣΥΝΟΛΑ 21 5 4 30 27 3 30  
 
Ε' Εξάμηνο
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι-
Ηλιακά και Αιολικά Συστήματα
4   2 6 7   7 Υποχρεωτικό
Υδάτινα Οικοσυστήματα 2   2 4 4   4 Υποχρεωτικό
Υγρά Απόβλητα 3   2 5 6   6 Υποχρεωτικό
Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία 4     4 5   5 Υποχρεωτικό
Επιλογή 1 από τα παρακάτω 2  
Υδρολογία 3     3 4   4 Επιλογής
Φυσική Ωκεανογραφία 3     3 4   4 Επιλογής
Επιλογή 1 από τα παρακάτω 2  
Πρότυπα Ποιότητας, Αξιολόγησης και
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
3     3 4   4 Επιλογής
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία 3     3 4   4 Επιλογής
ΣΥΝΟΛΑ 19 0 6 25 30 0 30  
 
ΣΤ' Εξάμηνο
Ατμοσφαιρική Ρύπανση 4     4 6   6 Υποχρεωτικό
Στερεά Απόβλητα 3   2 5 6   6 Υποχρεωτικό
Τηλεπισκόπηση 2 3   5 3 2 5 Υποχρεωτικό
Εφαρμογές Πληροφορικής στο Περιβάλλον 2 2   4 3 2 5 Υποχρεωτικό
Επιλογή 1 από τα παρακάτω 2  
Θαλάσσια Βιολογία 2   2 4 4   4 Επιλογής
Δυναμική και Αποκατάσταση
Οικοσυστημάτων
2   2 4 4   4 Επιλογής
Επιλογή 1 από τα παρακάτω 2  
Επεξεργασία Πόσιμου Νερού 3     3 4   4 Επιλογής
Περιβάλλον και Υλικά 3     3 4   4 Επιλογής
ΣΥΝΟΛΑ 16 5 4 25 26 4 30  
 
Ζ' Εξάμηνο
Διαχείριση Προστατευόμενων Ειδών
και Περιοχών
4     4 5   5 Υποχρεωτικό
Ρύπανση Υδάτων και Εδάφους 3   2 5 6   6 Υποχρεωτικό
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ 4     4 5   5 Υποχρεωτικό
Επιλογή 1 από τα παρακάτω 2  
Ποιότητα Αέρα Εσωτερικών Χώρων 3     3 4   4 Επιλογής
Γεωχημεία 3     3 4   4 Επιλογής
Επιλογή 1 από τα παρακάτω 3  
Αγροδασικά Οικοσυστήματα 3     3 4   4 Επιλογής
Χωρική Ανάλυση και μοντελοποίηση
οικολογικών δεδομένων
3     3 4   4 Επιλογής
Οικολογία Πληθυσμών-Βιοποικιλότητα 3     3 4   4 Επιλογής
Επιλογή 2 από τα παρακάτω 5  
Οικονομία και Περιβάλλον ΙΙ 3     3 3   3 Επιλογής
Περιβάλλον και Πολιτιστικά μνημεία 3     3 3   3 Επιλογής
Συγγραφή επιστημονικών εργασιών 3     3 3   3 Επιλογής
Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία 3     3 3   3 Επιλογής
Γενική Διδακτική 3     3 3   3 Επιλογής
ΣΥΝΟΛΑ 23 0 2 25 30 0 30  
 
Η' Εξάμηνο
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 2 3   5 2 2 4 Υποχρεωτικό
Βιώσιμη Ανάπτυξη 3     3 3   3 Υποχρεωτικό
Πτυχιακή Εργασία*         12   12 Υποχρεωτικό
Επιλογή 1 από τα παρακάτω 3  
Προηγμένες Τεχνολογίες Επεξεργασίας
Επικίνδυνων Αποβλήτων
3     3 4   4 Επιλογής
Αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών
και υπογείων υδάτων
3     3 4   4 Επιλογής
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία 3     3 4   4 Επιλογής
Επιλογή 1 από τα παρακάτω 3  
Διαχείριση και ανάδειξη φυσικής και
πολιτισμικής κληρονομιας
3     3 4   4 Επιλογής
Δειγματοληψία Οικολογικών Δεδομένων-Τεχνικές
Πεδίου
3     3 4   4 Επιλογής
Ακουστική Οικολογία 3     3 4   4 Επιλογής
Επιλογή 1 από τα παρακάτω 5  
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε έργα τέχνης 3     3 3   3 Επιλογής
Ιστορία της Τεχνολογίας 3     3 3   3 Επιλογής
Πράσινη Επιχειρηματικότητα 3     3 3   3 Επιλογής
Αγγλικά 3     3 3   3 Επιλογής
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 3     3 3   3 Επιλογής
ΣΥΝΟΛΑ 14 3 0 17 28 2 30  
 
* Δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα είτε να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία είτε να εξεταστούν επιτυχώς σε τρία (3) επιπλέον μαθήματα από τα προσφερόμενα ως επιλογής των τεσσάρων (4) διδακτικών μονάδων το καθένα
<< <
Αύγουστος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 09-08-2020