en

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Χημεία-Τοξικά Απόβλητα-Προστασία Περιβάλλοντος» στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος, του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 15-11-2022 08:55 | Προβολές: 314
Έναρξη: 11-11-2022 |Λήξη: 10-12-2022
[Έληξε]
 • Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη:
  1. το Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017) και ειδικότερα τις διατάξεις: της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 15 του
  άρθρου 15, της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21, των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του νόμου αυτού,
  2. της παρ. 1 και της παρ. 2 [όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, περίπτωση α΄ του άρθρου 30 του
  Ν.4452/2017 (17Α΄)] του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
  3. της παρ. 1δ΄ του άρθρου 16: «Τροποποιήσεις του Ν.4009/2011» του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/03-08-2018, τ.
  Α΄), με την οποία αντικαταστάθηκε η περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως η
  περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013, τ. Α΄),
  4. των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως αυτό ισχύει μετά την
  αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α΄) και μετά τις αντικαταστάσεις που
  έλαβε με το άρθρο τέταρτο: «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του
  Ν.4405/2016 (ΦΕΚ 129/13-07-2016, τ. Α΄), τις αντικαταστάσεις που έγιναν με την παρ. 1α΄ του άρθρου 16:
  «Τροποποιήσεις του Ν.4009/2011» του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/03-08-2018, τ. Α΄), και την προσθήκη που
  έγινε με την παρ. 2 του άρθρου 9: «Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π.» του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4521/2018
  (ΦΕΚ 38/02-03-2018, τ. Α΄),
  5. του άρθρου τέταρτου: «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του Ν.
  4405/2016 (129 Α΄), και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 7 και των παρ. 9 έως και 13 του άρθρου αυτού,
  6. του άρθρου 9: «Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π.» του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/02-03-2018, τ.
  Α΄),
  7. της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (ΦΕΚ 225/τ. Β΄/31-01-2017), όπως
  τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020 (ΦΕΚ 2657/τ. Β΄/30-06-2020),
  8. της παρ. 28 του άρθρου 45 του Ν.1268/1982 (87 Α΄),
  9. του Ν.2431/1996 (175 Α΄),
  10. του ΠΔ 134/1999 (132 Α΄)
  11. του Ν.4559/2018 (142 Α΄), Κεφάλαιο Β΄ Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
  12. τα άρθρα 61, 62 και 63 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2630/τ. Β΄/18-06-2021),
  13. την υπ’ αριθμ. 108151/Ζ1/21-08-2020 Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΑΔΑ: ΩΓΤ846ΜΤΛΗ-ΟΟΨ/ΦΕΚ 677/τ. ΥΟΔΔ΄),
  14. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Τ.Π./Φ.4/584/01-04-2022 4η Ανασυγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος
  Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: 6Ο6246Ψ8ΝΨ-ΖΦΞ),
  15. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Τ.Π. Φ11/570/30-03-2022 αίτηση υπηρετούσης στο Τμήμα Περιβάλλοντος Επίκουρης Καθηγήτριας για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα,
  16. την από 05-04-2022 Απόφαση της 27ης Συνεδρίασης (Θέμα 6ο) της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2021-2022,
  προκηρύσσει μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο
  «Εφαρμοσμένη Χημεία-Τοξικά Απόβλητα-Προστασία Περιβάλλοντος»
  στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.
  Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ερευνητική δραστηριότητα που να σχετίζεται με τις γεωχημικές διεργασίες σε ιζήματα, με την επεξεργασία και χρήση γεωυλικών για την διαχείριση υγρών και αέριων ανόργανων ρυπαντών, με την εφαρμογή μεθόδων μέτρησης αέριων ρύπων σε εδάφη, με την εφαρμογή γεωχημικών και ιζηματολογικών μεθόδων αξιολόγησης περιβαλλοντικών συνθηκών, με την εφαρμογή μεθόδων αποδόμησης οργανικών υγρών και αέριων ρύπων με χρήση επεξεργασμένων ορυκτών, με την μελέτη του βαθμού ρύπανσης ιζημάτων από ανόργανους ρυπαντές.
  Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην περιβαλλοντική χημεία και ειδικότερα στην ανάπτυξη ή/και βελτιστοποίηση διαφόρων μεθόδων χημικής ενόργανης ανάλυσης, με έμφαση στις χρωματογραφικές μεθόδους, για τον προσδιορισμό οργανικών ενώσεων σε υγρά και στερεά περιβαλλοντικά δείγματα, όπως είναι τα ύδατα, το έδαφος, κλπ. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στη μελέτη της παρουσίας ρυπογόνων ουσιών στο περιβάλλον, καθώς και μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας αυτών με στόχο τη προστασία του περιβάλλοντος.
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση h[p://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
  Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
  1. Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα
  πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
  4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα
  5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους) με την οποία οι υποψήφιοι
  δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
  αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.
  Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και
  μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
  2
 • Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
  Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
  Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις οποίες πιστοποιείται η καταλληλότητα του υποψηφίου από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης (άρθρο 7, Ν. 4210/2013, τ. Α΄ 254). Οι γνωματεύσεις θα κατατεθούν από τον υποψήφιο ο οποίος θα εκλεγεί για τη θέση πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
  διορισμού του.
  Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
  Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
  Ο υποψήφιος που θα εκλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή τα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου της υποψηφιότητάς του.
  Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
  (Ειδικός Φορέας 1019-905 και ΑΛΕ 21).
  Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   
  Κέρκυρα, 11/05/2022
  Ο Πρύτανης
  Ανδρέας Φλώρος

Επιστροφή
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 23-06-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας