en

Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος

ShareThis
Δημοσίευση: 10-07-2023 12:01 | Προβολές: 262
Έναρξη: 10-07-2023 |Λήξη: 18-07-2023
[Έληξε]

Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε με την από 28-06-2023 Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου (26η Συνεδρίαση ακαδ. έτους 2022-23 Θέμα 8ο), απαρτίζεται από τους:
1) Κουλουγλιώτη Διονύσιο, Καθηγητή (Πρόεδρος)
2) Καλημέρη Αναστάσιο, Αναπληρωτή Καθηγητή (Μέλος)
3) Καμπιώτη Αδαμαντία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Μέλος)
και αποτελεί το Όργανο Διεξαγωγής Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31),
β) του άρθρου 1 του ν. 3255/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων» (Β΄138),
γ) του Π.Δ. 79/2013 «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (Α΄ 119),
δ) του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142),
ε) του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136),
στ) του άρθρου 32 του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141), όπως ισχύει.
ζ) της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2481),
η) της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 5204/11-11-2021 «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης “ΖΕΥΣ”» (Β΄ 5244),
θ) της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Β΄ 5364),
ι) της υπ’ αριθ. 123024/Ζ1/06.10.2022 (Β΄ 5220) Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) των εκπροσώπων, των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.».
2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, άρθρο 7 (Β΄ 2630/18.06.2021).
3. την υπ’ αριθμ. 108151/Ζ1/21.08.2020 Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Υ.Ο.Δ.Δ. 677)
4. την υπ’ αριθ. 3109/23.07.2021 Πράξη Πρύτανη του Ι.Π., με την οποία διαπιστώνεται:
α) η εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Αικατερίνης Καμπάση, ως Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ι.Π. και β) η εκλογή του Επίκουρου Καθηγητή Διονυσίου Παναγιωτάρα, ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ι.Π. με λήξη θητείας την 31η Αυγούστου 2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 656),
5. την υπ’ αριθ. 3026/18.07.2022 Πράξη Πρύτανη περί παραίτησης της Καθηγήτριας Αικατερίνης Καμπάση, από τη θέση της Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ι.Π. (Υ.Ο.Δ.Δ.772).
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
- τον κ. Καρύδη Χρήστο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος ως υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος.
- τον κ. Ποϊραζίδη Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος, ως υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος.
- τον κ. Μαρτίνη Αριστοτέλη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος, ως μοναδικό υποψήφιο για τη θέση του Αντιπροέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΠΕ/1984-31/05/2023 Προκήρυξη Εκλογών (ΑΔΑ: Ψ8ΙΕ46Ψ8ΝΨ-27Ι) αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την Τρίτη 18/07/2023 κατά το χρονικό διάστημα 10.00 έως 12.00. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).
Ως Διαχειριστής της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας ορίζεται το μέλος ΟΔΕ κος Καλημέρης Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ123024/Ζ1.
Το εκλεκτορικό σώμα Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος αποτελείται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα (Σχολή, Τμήμα ή Τομέα), κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.

 

Εκ μέρους του Ο.Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος 

Καθηγητής Διονύσιος Κουλουγλιώτης


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 25-04-2024
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας