en

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

ShareThis
Δημοσίευση: 01-12-2023 18:03 | Προβολές: 165
Σημαντική Ημερομηνία: 01-12-2023
[Έληξε]

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) Ιονίου Πανεπιστημίου (Ι.Π.) καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς και φοιτητές/τριες του Ι.Π. να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, πραγματοποιώντας εγγραφή στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Π.Α. Φοιτητών Α.Ε.Ι. (ΑΤΛΑΣ), μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου:

https://atlas.grnet.gr/.

Εγγραφή Φορέων Υποδοχής Π.Α. και καταχώριση των αντίστοιχων θέσεων στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Π.Α. Φοιτητών ΑΕΙ

Οι Φορείς Υποδοχής (Φ.Υ.), οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου», θα πρέπει να εγγραφούν στο ΑΤΛΑΣ και να πιστοποιηθούν, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας εγγραφής, στην οποία συμπληρώνεται η σχετική φόρμα με τα στοιχεία του Φ.Υ. της Π.Α.. Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού αποστέλλεται email με οδηγίες ενεργοποίησης. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης υπάρχουν εδώ. Η καταχώριση θέσεων Π.Α. είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:

https://atlas.grnet.gr/company-offers.html.

Εγγραφή υποψήφιων ασκούμενων στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Π.Α. Φοιτητών ΑΕΙ

Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες οι οποίοι έχουν δικαίωμα να διενεργήσουν Π.Α., σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία (Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης) που έχει οριστεί στα συμμετέχοντα Τμήματα, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΑΤΛΑΣ). Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/τριες μπορούν να δουν τις διαθέσιμες θέσεις Π.Α. αφού συνδεθούν στο λογαριασμό τους, με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν λάβει από το Ίδρυμα. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://atlas.grnet.gr/practice-offers.html.

Η διαδικασία αντιστοίχισης των φοιτητών/τριών με τις διαθέσιμες θέσεις Π.Α. γίνεται από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι.Π.

Οι φοιτητές/τριες καλούνται, επίσης, όπως υποβάλουν σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση internship@ionio.gr, στα οριζόμενα, κάθε φορά, χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τους ειδικούς όρους οι οποίοι περιγράφονται στις Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του γραφείου Π.Α. του Ι.Π.: https://internship.ionio.gr/. Στο έντυπο της αίτησης ο/η φοιτητής/τρια δηλώνει από έναν (01) έως τρεις (03) ΦΥ ΠΑ με σειρά προτίμησης, έπειτα από επικοινωνία με τον υπεύθυνο-επόπτη του φορέα/των φορέων επιλογής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο ανωτέρω περιγραφόμενο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων: 1. Ιστορίας, 2. Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, 3. Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, 4. Πληροφορικής, 5. Τεχνών Ήχου και Εικόνας, 6. Μουσικών Σπουδών, 7. Τουρισμού, 8. Περιβάλλοντος, 9. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 10. Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, οι οποίοι βρίσκονταιτουλάχιστον στο ΣΤ ́ εξάμηνο σπουδών τους και έχουν συγκεντρώσει 90 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Η διάρκεια Π.Α. ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Π.Α. εκάστου Τμήματος. Η Π.Α. έχει διάρκεια δύο (2) μήνες πλήρους απασχόλησης για τα Τμήματα Ιστορίας, Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Πληροφορικής, Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Μουσικών Σπουδών, Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και τρεις (3) μήνες πλήρους απασχόλησης για το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Ως μέρες Π.Α. ορίζονται όλες οι εργάσιμες ημέρες εντός του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος. Η Π.Α. δε μπορεί να παραταθεί για κανένα λόγο, δεδομένου ότι η ασφάλιση του εκάστοτε ασκούμενου αφορά αποκλειστικά στο ορισμένο χρονικό διάστημα. Το εβδομαδιαίο ωράριο καθορίζεται με βάση στο ωράριο του αντίστοιχου επιστήμονα στον ΦΥ και είναι 30-40 ώρες την εβδομάδα. Η ημερήσια απασχόληση δε θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες.

Χρονικά διαστήματα υλοποίησης της ΠΑ

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχής το χρονικό διάστημα στο οποίο επιθυμούν να διενεργήσουν ΠΑ. Παρέχεται η δυνατότητα έναρξης της ΠΑ των φοιτητών /τριών του Ι.Π. στις ακόλουθες ημερομηνίες: 01/02/2024, 01/03/2024, 01/04/2024 και 01/05/2024.

Επισημάνσεις

Ο ΦΥ δε φέρει καμία υποχρέωση εργοδοτικής ή/και ασφαλιστικής κάλυψης του ασκούμενου, παρά μόνο την υποχρέωση δήλωσής του στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα φοιτητές/τριες που έρχονται στα Τμήματα μέσω του Προγράμματος Erasmus.

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου» μόνο μία φορά. Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια ακυρώσει την ΠΑ για προσωπικούς λόγους, δεν μπορεί να συμμετάσχει ξανά στο Πρόγραμμα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο ή την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι ασκούμενοι και οι συνεργαζόμενοι Φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Π.Α. του Ι.Π., στο τηλέφωνο 26610 87306 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ή -κατά προτίμηση- στα e-mail: internship@ionio.gr και kontogeorgi@ionio.gr.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 25-04-2024
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας