Ερευνητικά Εργαστήρια

1. Εργαστήρια Φυσικής Περιβάλλοντος & Πληροφορικής

Ο κυριότερος επιστημονικός-εργαστηριακός εξοπλισμός των Εργαστηρίων Φυσικής Περιβάλλοντος & Πληροφορικής περιλαμβάνει:

− Υψηλής διακριτικής ικανότητας Ηλιοφασματοφωτόμετρο (μοναδικό στην Ελλάδα)
− Καταγραφείς όλων των συνιστωσών της Ηλιακής Ακτινοβολίας (απευθείας, διάχυτη, UV)
− Τέσσερις μετεωρολογικούς-ανεμομετρικούς σταθμούς στην Ζάκυνθο και τις Στροφάδες
− Αεροσήραγγα ανοικτού τύπου (μοναδική στο Ιόνιο)
− Πεδιόμετρα Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας και ραδιενέργειας
− Ηλεκτρογεννήτριες ανεμογεννητριών
− Επαγωγικούς κινητήρες προσομοίωσης ανεμογεννητριών
− Φωτοβολταϊκές γεννήτριες
− Προσομοιωτή παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας από ΑΠΕ
− Αναλυτές ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος
− 7 συγκροτήματα ηλεκτρονικών οργάνων (γεννητριών σήματος, μετρητών LCR, πολύμετρων)
− Διάταξη εργαστηριακής μελέτης ροών (υγρών)
− Υδραυλική πρέσα αντοχής υλικών

2. Εργαστήρια Χημείας και Μηχανικής Περιβάλλοντος

Ο επιστημονικός-εργαστηριακός εξοπλισμός των Εργαστηρίων Χημείας και Μηχανικής Περιβάλλοντος περιλαμβάνει:

− Φασματικό μετρητή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα (μοναδικό στο Ιόνιο)
− Φορητούς μετρητές συγκέντρωσης αέριων ρύπων
− Ιοντικό χρωματογράφο
− Σύστημα ατομικής απορρόφησης (με φλόγα και φούρνο γραφίτη)
− Αέριο χρωματογράφο
− Φασματογράφο Μάζας
− Αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα
− Συσκευή υπερκάθαρου νερού
− Φασματοφωτόμετρο UV-VIS
− Συσκευή μέτρησης BOD
− Συσκευή μέτρησης COD
− Όργανο μέτρησης pH, αγωγιμότητας, DO
− Φορητοί μετρητές αέριων ρύπων
− Στερεοσκόπια και μικροσκόπια συνδεόμενα με κάμερα για χρήση από H/Y
− Φορητός εξοπλισμός μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους και νερών
− Φορητός εξοπλισμός μέτρησης φυλλικής επιφάνειας LAI

3. Εργαστήρια Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικολογίας 

Στα εργαστήρια Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικολογίας δραστηριοποιούνται τα μέλη Δ.Ε.Π. Κώστας Ποϊραζίδης, Αριστοτέλης Μαρτίνης και Γεώργιος Καρρής. Δραστηριοποιούνται ενεργά σε πλήθος δράσεων, ερευνητικών και ευαισθητοποίησης του κοινού περί οικολογικών θεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

(α) Αναγνώριση, καταγραφή και ερμηνεία μεταβολών των οικοσυστημάτων (έρευνα των διαχρονικών αλλαγών στο τοπίο και στις χρήσεις γης των Επτανήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα).
(β) Συστηματική παρακολούθηση οικολογικών αλλαγών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα (Επιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών στη βιοποικιλότητα των μεσογειακών οικοσυστημάτων).
(γ) Χρήση περιβαλλοντικών μοντέλων για ανάλυση και ερμηνεία φυσικών και αστικών συστημάτων (πρόβλεψη αναγέννησης σε καμένες εκτάσεις μεγάλης κλίμακας, συστήματα λήψης αποφάσεων για ενσωμάτωση οικοσυστημικών υπηρεσιών στη διαχείριση του χώρου).
(δ) Καταγραφή και αξιολόγηση οικολογικών παραμέτρων (καταγραφή και αξιολόγηση της χλωρίδας, χερσαίας πανίδας, ορνιθοπανίδας και εδαφοπανίδας της Ζακύνθου, έρευνα προσδιορισμού της δυναμικής αναγέννησης μεσογειακών οικοσυστημάτων, εντοπισμός και αποτύπωση τύπων οικοτόπων στη Ζάκυνθο εφαρμογή τηλεμετρικών μεθόδων στην παρακολούθηση μετακινήσεων ειδών πανίδας και εκτίμηση της βιοποικιλότητας σε φυσικά και αστικά οικοσυστήματα).
(ε) Έρευνα και μελέτη των ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας και ανάλυση παραμέτρων του πληθυσμού τους όπως απογραφή του αναπαραγωγικού πληθυσμού, μελέτη και παρακολούθηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας, μελέτης της μετανάστευση των ειδών άγριας ορνιθοπανίδας στο χώρο του Νοτίου Ιονίου μέσω της χρήσης mist nets, συλλογής μορφομετρικών στοιχείων και εκτεταμένων δακτυλιώσεων, συλλογή δεδομένων που αφορούν σε αβιοτικούς παράγοντες και ανίχνευση επιδράσεων τους στη ζώσα ύλη.
(στ) Αειφορική ανάπτυξη και Εκπαίδευση (έρευνα για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αειφόρο τ0υριστική ανάπτυξη των πληγέντων περιοχών από πυρκαγιές, διερεύνηση σχέσεων και επιπτώσεων μεταξύ αλλαγών χρήσης γης, τοπίου και αειφορίας, αποτύπωση ήχων και τοπίου και δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για γενικές και ειδικές ομάδες).

<< <
Οκτώβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 20-10-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα